نوشته‌ها

فروش و صادرات بذر گیاه شاهدانه درشت

کشور ما از جمله کشور های موفق در فروش و صادرات بذر گیاه شاهدانه است زیرا که بذر این گیاه در کشور ما درشت تر از بذر های سایرکشور های می باشد.

شاهدانه از گیاهان بسیار قدیمی بوده که تا به امروز از آن جهت مصارف متعدد استفاده شده است و برای آن کاربرد های زیادی وجود دارد.

گیاه شاهدانه از گیاهان مقاوم در برابر علف هرز می باشد ولی برای رشد در برابر سرما بسیار حساس است و بیشتر در نواحی گرم می روید.

کارشناسان با تحقیق و پژوهش های علمی توانسته اند نوع درشت و مرغوب بذر گیاه شاهدانه خوراکی و دارویی را تولید نمایند این امر باعث شده که کشور ما به یکی از کشور های برتر در زمینه فروش و صادرات بذر گیاه شاهدانه خوراکی به شمار برود.