نوشته‌ها

زمان کاشت بذر گیاه آپارتمانی فلفل زینتی

زمان مناسب برای کاشت بذر گیاه آپارتمانی فلفل زینتی چه قصل و ماهی از سال است؟ از روش کاشت بذر گیاه فلفل زینتی چه می دانید؟
هر کدام از گیاهان زینتی با توجه به زمان و فصل گلدهی تکثیر می شوند. برای مثال، گیاهان زینتی تابستانی عمدتا در اوایل بهار به صورت بذری تولید می شوند و بعد از تهیه نشا به صورت گلدانی به بازار عرضه می گردند.
گیاه آپارتمانی فلفل زینتی نیز از انواع گیاهان بوته ای و کوتاه قامت است که به صورت آپارتمانی از آن نگهداری می شود و یک گیاه زینتی بسیار زیبا ست که می تواند محیط خانه را زینت بخشد. این گیاه به نور و هوای گرم نیاز دارد و لازم است بدانید که در صورتی که در مکانی با نور کم از آن نگهداری شود تمامی فلفل ها به زنگ زرد تغییر رنگ می دهند و نمی توان چند رنگ فلفل را بر روی یک بوته مشاهده کرد.

روش و فصل کاشت بذر فلفل زینتی
مناسب ترین زمان برای کاشت بذر گیاه فلفل زینتی اوایل بهار و یا اواخر اسفنهد ماه در خزانه می باشد. بذرها خیلی زود جوانه می زنند و پس از آنکه به اندازه ی کافی رشد کردند و نشاها آماده شدند می توان هر کدام از آنها را به یک گلدان مجزا منتقل کرد و در خرداد ماه به بازار عرضه کرد و یا در زمین و مکان مورد نظر کاشت.