نوشته‌ها

فروش کود تقویتی مناسب گیاهان زینتی

کود دهی گیاهان زینتی و آپارتمانی چه زمانی و چطور انجام می شود؟ فروش کود زیستی دکتر بایو چطور انجام می گیرید؟
کودهی به گیاهان از چند طریق صورت می‌گیرد:
۱-پخش در کردن سطح خاک
۲-از طریق چالکود
۳-از طرق سیستم ابیاری
۴-محلول پاشی بر روی اندام هوایی گیاه
هر یک از این موارد دارای مزایا معایبی می باشد. به عنوان مثال محلول پاشی اول صبح یا عصر بایستی انجام شود اما بدلیل باد بردگی تمام حجم پاشش مورد استفاده قرار نمی گیرد. در روش ابیاری گیاهسوزی انجام نمی شود و کود در حجم یکنواخت به گیاه داده می شود و هزینه ها کاهش می یابد.
اما، در رابطه با گیاهان آپارتمانی، هر دو روش آبیاری و پاششی، روشهایی آسان، ساده و کارامد به شمار می روند. نکته اینجاست که از چه نوع کودی می تواند محصولی ارگانیک و صادراتی تولید نماید که کود های زیستی بهترین گزینه می باشند.

کود زیستی چیست؟
در هوایی که ما نفس می کشیم در واقع ۷۹ درصد آن، گاز ازت است که در صورتیکه آنها به ازت معدنی تبدیل شوند گیاه می تواند از آن برای رشد و نمو خود استفاده نماید. کود های زیستی ازت هوا را تثبیت نموده و به ازت معدنی تبدیل کرده و سبب رشد گیاه و جذب مواد مورد نیاز گیاه می شود. یک نوع از کودهای زیستی تولید کشور عزیزمان ایران، کود زیستی دکتر بایو می باشد. این کود با ترشح هورمون رشد اکسین، میزان رشد ریشه و اندام های هوایی را افزایش داده و در نتیجه میزلن محصول در واحد سطح افزایش می یابد. باکتری های موجود در کود زیستی دکتر بایو، با ترشح آنتی بیوتیک ها و سیانید هیدروژن، گیاه را در برابر عوامل بیماری زا محافظت می نماید.
کود زیستی دکتر بایو در حجم ۱۲۰ سی سی که مناسب برای تغذیه گیاهان زینتی آپارتمانی است و یک لیتری برای زمین های کشاورزی تولید و عرضه می گردد. محلول دکتر بایو را بایستی ده برابر رقیق نموده و سپس استفاده نمود.