نوشته‌ها

فروش و پخش مستقیم خاک گل کوکوپیت گلخانه

اگر کسی نیازمند خاک گل کوکوپیت است می تواند با تماس با مشاوران ما که در زمینه فروش و پخش مستقیم خاک کوکوپیت گلخانه فعالیت دارند، کمک گیرد.
زمانی که الیاف نارگیل از آب اشباع شود دارای تخلخل هوایی بسیار خوبی است که بسیار مفید در رویش بذر ریشه گیاه و میوه است، که بیشترین کاربرد آن برای کشت های گلخانه ای می باشد.
کوکوپیت حتی می تواند رطوبت را از هوای خشک جذب کرده که این منجر به کاهش مصرف آب و آبیاری می شود.
کیفیت کوکوپیت هم منجر به رشد سریع گیاه شده و خصوصیت دیگر آن به دلیل اینکه کوکوپیت بالاتر از سطح زمین است هیچ گونه بذر علف هرز و سایر بیماری های خاک را به همراه ندارد.
در صورتی که به دنبال تهیه خاک کوکوپیت هستید می توانید با مشاوران ما تماس داشته و در این زمینه از آن ها کمک بگیرید.